top of page

RODO 

RODO Regulacje dla firmy Self Service Solutions Polska Sp. z o.o.

NIP: 5252963829

 

Dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych:

Imię i nazwisko: Marcin Wrotkowski. Adres: ul. Twarda 18, Warszawa, 00-105, Polska, biuro@ssspolska.pl

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z polskim i unijnym prawem. Niniejsze regulacje zostały stworzone w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych, które są przetwarzane przez naszą firmę.

 

Podstawy prawne:

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami polskiego i unijnego prawa, w szczególności z następującymi klauzulami:

  1. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) - wdrożone zgodnie z polskim prawem i zabezpieczające prawa osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  2. Ustawa o ochronie danych osobowych - krajowe przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych, zgodne z przepisami RODO.

  3. Inne przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące ochrony danych osobowych, które są zastosowane w odpowiednich sytuacjach.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu realizacji swojej działalności biznesowej, zapewnienia świadczenia usług, obsługi klientów, marketingu, analizy statystycznej oraz wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na nas jako podmiot przetwarzający dane.

Podmioty, które mają dostęp do danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez firmę Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. mogą być udostępniane tylko upoważnionym pracownikom i podmiotom, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Zapewniamy, że podmioty te również przestrzegają odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że istnieje prawny obowiązek dłuższego przechowywania lub klient wyrazi zgodę na dłuższy okres.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Self Service Solutions Polska Sp. z o.o., mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiane tych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych - Michalem Mierzejewskim, korzystając z podanych danych kontaktowych.

Zabezpieczenia danych osobowych:

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub ujawnieniem. Stosujemy zgodne z przepisami technologie, procedury i polityki ochrony danych, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Transfer danych osobowych:

W przypadku konieczności przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. zapewni odpowiednie środki ochrony, takie jak klauzule umowne, decyzje adekwatności lub zatwierdzenia organu nadzorczego, aby zagwarantować ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Poprzez korzystanie z naszych usług, klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszymi regulacjami. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, skontaktowawszy się z nami.

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. angażuje się w ochronę danych osobowych i przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych regulacji RODO, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych, Marcinem Wrotkowskim, za pośrednictwem podanych danych kontaktowych email: biuro@ssspolska.pl

COOKIES 

Niniejsze regulacje dotyczą zasad korzystania z plików cookie przez firmę Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. (NIP: 5252963829). Zobowiązujemy się do przestrzegania polskiego i unijnego prawa dotyczącego plików cookie oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony prywatności naszych użytkowników. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych oraz nadzór nad plikami cookie to Marcin Wrotkowski.

Definicja plików cookie:

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Służą one do gromadzenia informacji o preferencjach użytkownika oraz ułatwienia korzystania z naszych usług.

 

Rodzaje plików cookie:

  1. Pliki cookie niezbędne do działania strony: Są to pliki cookie niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej. Bez tych plików niektóre funkcje mogą być niedostępne.

  2. Pliki cookie analityczne: Wykorzystujemy pliki cookie analityczne w celu zbierania anonimowych informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki nim możemy analizować statystyki, takie jak liczba odwiedzających, popularność stron i inne informacje pomocne w doskonaleniu naszych usług.

  3. Pliki cookie marketingowe: Czasami korzystamy z plików cookie marketingowych, aby dostarczać użytkownikom spersonalizowane treści i reklamy. Te pliki cookie są ustawiane po uzyskaniu zgody użytkownika.

 

Zgoda na pliki cookie:

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie zgodnie z niniejszymi regulacjami. W przypadku niezgody na używanie plików cookie, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej lub odmowy zgody na pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie bez plików cookie.

 

Ochrona danych osobowych:

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pliki cookie wykorzystywane przez nas nie przechowują danych osobowych użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej regulacji RODO.

 

Modyfikacje regulacji:

Firma Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych regulacjach dotyczących plików cookie w dowolnym momencie. Aktualizacje regulacji zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi regulacjami dotyczącymi plików cookie. Nasza firma, Self Service Solutions Polska Sp. z o.o., działa zgodnie z polskim i unijnym prawem w celu zapewnienia ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszych regulacji dotyczących plików cookie, prosimy o kontakt z nami pod podanymi danymi kontaktowymi.

Self Service Solutions Polska Sp. z o.o. NIP: 5252963829 Adres: ul. Twarda 18, Warszawa, 00-105, Polska, E-mail:biuro@ssspolska.pl

bottom of page